Kontakt

 

Dyrektor artystyczna: 

Jana Rychterová

tel.  +420 602 569 568 (rozmawia w jęzkach czeskim i angielskim) 

e-mail:

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Two.Voices.trio